Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

פרדוקס מדוכאי החיסון 12.4.21

Coronavirus Special Report

סקירה עדכנית של דרכי העברת נגיף COVID-19: המלצות לאופן שילוב נשאי וחולי הקורונה במסגרת מסגרות האשפוז הרגילות בבתי החולים 4.4.21

Coronavirus Special Report

סקירה עדכנית בנוגע להשפעת נגיף SARS-CoV-2 על ילדים וניתוח הצורך בחיסון באוכלוסיה זו. 4.4.21

Coronavirus Special Report

בדיקות מהירות לקורונה - סקירה עדכנית 18.3.21

Coronavirus Special Report

האם הבחירה בטכניקת חיסון אחת מעודדת את התפשטות מגיפת ה -SARS-CoV-2 16.3.21

Coronavirus Special Report

השפעת COVID-19 לטווח ארוך 8.3.21

Coronavirus Special Report

התפשטות וריאנטים חדשים 7.3.21

Coronavirus Special Report

מדיניות הבידוד בכיתות ההנחיות והנוהג במדינות שונות בנוגע לבידוד תלמידים וסגל שנחשפו לחולה מאומת במסגרות הלימוד. 5.3.21

Coronavirus Special Report

האם המגיפה בדעיכה כלל עולמית ללא קשר לחיסונים 28.2.21