Covid-19: דו״חות מודיעין למקבלי החלטות

מאגר מידע זה כולל את כל הדו״חות המיוחדים והשבועיים שנוצרו על ידי החוקרים הרפואיים של Medint עבור מקבלי החלטות

Coronavirus Special Report

אינסולין וקורנה בחולי סכרת 13.4.21
Special report

Coronavirus Special Report

פרדוקס מדוכאי החיסון 12.4.21
Special report

Coronavirus Special Report

סקירה עדכנית של דרכי העברת נגיף COVID-19: המלצות לאופן שילוב נשאי וחולי הקורונה במסגרת מסגרות האשפוז הרגילות בבתי החולים 4.4.21
Special report

Coronavirus Special Report

סקירה עדכנית בנוגע להשפעת נגיף SARS-CoV-2 על ילדים וניתוח הצורך בחיסון באוכלוסיה זו. 4.4.21
Special report

Coronavirus Special Report

בדיקות מהירות לקורונה - סקירה עדכנית 18.3.21
Special report

Coronavirus Special Report

האם הבחירה בטכניקת חיסון אחת מעודדת את התפשטות מגיפת ה -SARS-CoV-2 16.3.21
Special report

Coronavirus Special Report

השפעת COVID-19 לטווח ארוך 8.3.21
Special report

Coronavirus Special Report

התפשטות וריאנטים חדשים 7.3.21
Special report

Coronavirus Special Report

מדיניות הבידוד בכיתות ההנחיות והנוהג במדינות שונות בנוגע לבידוד תלמידים וסגל שנחשפו לחולה מאומת במסגרות הלימוד. 5.3.21
Special report

דו״חות קורונה שבועיים