האם המוטציה הבריטית מסוכנת יותר מהנגיף המקורי?

 

במהלך חודש ספטמבר 2020, התגלה לראשונה הוריאנט הבריטי של נגיף ה-SARS-CoV-2. הוריאנט, אשר מוכר גם בשם B.1.1.7, ידוע כמדביק יותר בכ-50% מאשר הנגיף המקורי, ועדויות סותרות סופקו אודות מידת האלימות שלו.

בתאריך 11.2.2021, התכנסה ועדה בריטית בשם NERVTAG- New and Emerging Virus threats Advisory Group. בראשה של הועדה עומד פרופסור פיטר הורבי (Prof. Peter Horby), מומחה למחלות זיהומיות ופנדמיות מאוניברסיטת אוקספורד (University of Oxford) ותפקידה לייעץ למשרד הבריאות הבריטי, לשרים ולקובעי מדיניות הבריאות בבריטניה. בהתכנסות הוצגו מספר מחקרים אשר התנהלו בבריטניה אודות הוריאנט הבריטי, במטרה לחקור את האפשרות שהוא זה אלים יותר מהנגיף המקורי.

יש לציין כי על מנת לזהות את הוריאנט, משתמשים לרוב בכשל בזיהוי אתר קישור על גבי הנגיף, אתר המקושר לגן S ולבדיקות המציגות זאת קראו החוקרים SGTF – S Gene Target Failure. הגדרת בדיקה חיובית לנגיף המסווגת כ-SGTF שימשה את המוסדות הבריטים על מנת להגדיר בדיקות כחיוביות לוריאנט הבריטי.

בפוסט זה נציג את עיקרי הממצאים מהמחקרים השונים ואת המסקנות אשר הסיקה הועדה מפגישה זו.

 1. London School of Hygiene and Tropical Disease –
 2. המחקר כלל 3,382 מקרי מוות מתוך כ-1,000,000 בדיקות, מתוכן 1,722 סווגו כ-SGTF. במחקר נמצא כי הסיכון היחסי לתמותה תוך 28 ימים מביצוע הבדיקה, בקרב קבוצת ה- SGTF היה גבוה פי 1.58-1.71 מאשר אצל אלו אשר היו נשאים לנגיף המקורי.
 3. מחקר אשר התבסס על Pillar 1 (תוכנית הבדיקות של National Health Service ו- Public Health England) ו- Pillar 2 (תוכנית הבדיקות של ממשלת בריטניה). במחקר נמצא סיכון גבוה יותר פי 1.4 לתמותה ופי 1.4 לאשפוז בבית חולים בקרב הנשאים לוריאנט לעומת נשאים לנגיף המקורי.
 4. Imperial Collage London –

המחקר כלל את כל המקרים באנגליה בשמונת השבועות האחרונים של שנת 2020 ובשבוע הראשון של שנת 2021 ובדק את הסיכון לתמותה תוך 60 יום מבדיקה חיובית לנגיף. במחקר נמצא כי הסיכון בקרב אלו הנושאים נגיף המסווג כ-SGTF גבוה פי 1.29-1.36 מאשר אצל אלו הנשאים לנגיף המקורי. כמו כן, הדבר נכון גם לבחינת התוצאות לפי חתכי גיל, פרט לתשובות שאינן חד משמעיות בנוגע לקבוצת הגיל מתחת לגיל 55.

 1. Public Health England –

מחקר רטרוספקטיבי בהתבסס על מידע מהתאריכים 24.11.2020 – 4.1.2021 אשר כלל 184,414 דגימות של נשאים לנגיף, מתוכן 92,207 דגימות SGTF (בתקופה בה מעל ל-90% מהדגימות הללו הוכחו כוריאנט הבריטי). בעדכון אחרון מתאריך 19.1.2021 דווח על סיכון תמותה יחסי גבוה פי 1.65 בקרב קבוצת SGTF לעומת הנשאים לנגיף המקורי. במקביל, לא היה הבדל בעל משמעות סטטיסטית בין שתי הקבוצות, במספר הנבדקים החיוביים אשר אושפזו.

 1. University of Exeter –

מחקר אשר התבסס על מידע שנאסף מ-Pillar 2 מהתאריכים 1.10.2020-29.1.2021, וכלל 109,546 משתתפים אשר הציגו בדיקות חיוביות לנגיף, מתוכם 54,773 אשר היו חיוביים לוריאנט. במחקר נמצא כי הסיכון היחסי לתמותה בקרב קבוצת הנשאים לוריאנט גבוה פי 1.7 מאשר בקרב קבוצת הנשאים לנגיף המקורי. יש לציין בנוגע למחקר זה כי הגיל הממוצע של המשתתפים היה צעיר יחסית (46.3), ורק 0.5% מהמשתפים היו בני 80 ומעלה.

 1. Public Health Scotland –
 2. מחקר אשר כלל מידע שנאסף במסגרת Pillar 2, ובכללו כל הבדיקות החיוביות לנגיף אשר נבדקו להצגת SGFT עד לתאריך 6.1.2021, וכמו כן כל מקרי המוות והאשפוז עד לתאריך 22.1.2021. במחקר נמצא כי הסיכון היחסי לתמותה היה גבוה ב- 1.08 והסיכון לאשפוז פי 1.4, בקרב קבוצת SGTF.
 3. מחקר אשר כלל מידע מכלל אוכלוסיית סקוטלנד. במחקר נמצא כי הסיכון k,nu,v תוך 28 ימים מהצגת בדיקה חיובית גבוה פי 1.37, וכי הסיכון לאשפוז פי 1.63 בקרב קבוצת SGTF לעומת הקבוצה המציגים בדיקה חיובית אך אינם בקבוצת SGTF.
 4. COG-UK Hospital Onset Covid-19 Infection (HOCI) Study –

מחקר אשר התבסס על מידע בין התאריכים 16.11.2020-10.1.2021 שנאסף מתשעה בתי חולים וכלל 2,386 מטופלים חיוביים לנגיף, כאשר 1,090 מתוכם היו חיוביים לוריאנט. במחקר נמצא כי הסיכון לתמותה בקרב הנשאים לוריאנט היה גבוה פי 1.09 מאלו שהיו נשאים לנגיף המקורי. בניתוח התוצאות לפי חתכים של מין וגיל, נמצא כי הסיכון גבוה יותר תוך הצגת מובהקות סטטיסטית, רק בקבוצת הנשים המבוגרות מגיל 65. במקביל, נמצא כי מתוך 320 משתתפי המחקר אשר הופנו ליחידה לטיפול נמרץ, הסיכון להפניה זו היה גבוה יותר אצל אלו שהיו חיוביים לוריאנט פי 1.15. כמו כן, בהסתכלות לפי חתך של מינים, הסיכון היה גבוה יותר תוך הצגת מובהקות סטטיסית רק בקבוצת הנשים להן היה סיכוי של פי 1.94 להיות מופנות ליחידה לטיפול נמרץ במידה והיו חיוביות לוריאנט. מנגד, בקבוצת הגברים, הסיכוי להיות מופנה ליחידה לטיפול נמרץ היה קטן פי 0.85 בקרב החיוביים לוריאנט.

 1. Intensive Care National Audit and Research Centre –
 2. מחקר אשר התבסס על מידע בין התאריכים 1-27.11.2020 ממאגר QRESEARCH המאגד נתונים מכ-1,800 מרפאות ברחבי בריטניה, וכלל 331,321 מטופלים מאומתים לנגיף (לפחות 12 ימים לאחר קבלת תשובה חיובית) מתוכם 99,444 חיוביים לוריאנט, ו-1,171 מטופלים אשר הופנו ליחידה לטיפול נמרץ. במחקר נמצא כי הסיכון להפניה ליחידה לטיפול נמרץ גבוה פי 1.44 בקרב אלו החיוביים לוריאנט מאשר בקבוצה שנשאים לנגיף המקורי.
 3. מחקר אשר התבסס על מידע בין התאריכים 1-27.11.2021 ממאגר Public Health England וכלל 6,038 מטופלים מאומתים לנגיף (לפחות 28 ימים לאחר קבלת תשובה חיובית) אשר הופנו ליחידה לטיפול נמרץ, אשר מתוכם 2,088 היו נשאים של הוריאנט. במחקר נמצא כי אין הבדל בתמותה בקרב המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ בין קבוצת הנשאים לוריאנט לבין קבוצת הנשאים לנגיף המקורי.
 4. Office of National Statistics –

עבודת חקר אשר בוצעה בהתבסס על נתונים של 8,811 נשאים לנגיף, בניסיון לבדוק את הקשר בין נשאים לוריאנט לבין תמותה ביחס לנשאים לנגיף המקורי. העבודה לא הפיקה נכון לעכשיו תוצאות חד משמעיות, לאור מספר מועט של מקרי תמותה אשר נבחנו על ידה.

 1. CO-CIN – COVID-19 Clinical Information Network-

במספר מחקרים אשר התבססו על מאגר המידע אשר מכיל את כלל הנתונים מבתי חולים ברחבי בריטניה, לא נמצא סיכון גבוה יותר לתמותה בקרב מאושפזים בבתי חולים הנשאים לוריאנט לעומת מאושפזים הנשאים לנגיף המקורי. יש לציין כי קביעה זו מוגבלת לאור בחינה של מעט מקרים (המחקר הכי גדול כלל 286 נשאים לוריאנט).

מסקנות –

על אף מגבלות בחלק מהמחקרים המוצגים בדו"ח זה, לפי החלטת הועדה ישנן מספיק עדויות בכדי לקבוע כי הוריאנט הבריטי מקושר עם סיכון גבוה יותר לתמותה ולאשפוז בבית חולים לעומת הסיכון שטומן בחובו הנגיף המקורי.

מקורות:
https://www.cdc.gov/…/variant…/variant-info.htmlhttps://www.gov.uk/…/new-and-emerging-respiratory-virus…https://www.ox.ac.uk/…/find-an…/professor-peter-horbyhttps://post.parliament.uk/sars-cov-2-virus-variants-a…/https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e2.htmhttps://coronavirus.data.gov.uk/details/about-datahttps://www.gov.uk/…/covid-19-confirmed-deaths-in…https://www.qresearch.org/https://www.gov.uk/…/list-of-participants-of-sage-and

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook