האם מחלימים מוגנים מפני הדבקה חוזרת?

אחד הנושאים החשובים העומדים על הפרק מאז פרוץ מגפת הקורונה, היא סוגיית ההדבקה החוזרת והחסינות מפני הנגיף. סקרנו מספר היבטים של הנושא בעבר, אך היום נסכם את הממצאים החדשים בנושא הדבקה מחדש וחסינות, ונדבר בנוסף גם על ערכן של בדיקות הנוגדנים והמשמעות של אבולוציית הנגיף בחודשים האחרונים.