תמונת מצב: וירוס הקורונה החדש

woman wearing face mask

אחד המסמכים הרלוונטיים, העדכניים והאמינים ביותר פורסמו היום על ידי ארגון הבריאות העולמי. צוות של 25 מומחים נשלח לסין על מנת לבקר את ההתפרצות באזור ופרסם היום את הממצאים בדו"ח מקיף ביותר שפורסם באתר של ארגון הבריאות העולמי.נסכם כאן את הממצאים העיקריים שעולים מן הדו"ח.