הצצה למתמטיקה והאפידימיולוגיה שמאחורי ההתפרצות

מאחורי כל התפרצות מחלה זיהומית עומד מודל הנקרא SIR model: susceptible, infected, recovered. מודל זה עוזר לרשויות המקומיות באופן כללי ולארגון הבריאות העולמי בפרט להיות צעד אחד לפני המקרה הבא ולנקוט באמצעי זהירות מתאימים על מנת למגר התפרצויות.